Sức khỏe

Sau ăn nên đứng, ngồi hay nằm ?

Có một số tranh luận rằng, sau khi ăn xong thì nên nằm nghỉ ngơi còn số khác thì cho rằng sau khi ăn xong thì nên đi lại nhẹ...