Nghệ thuật sống

Mùa Thu Hà Nội

Bạn sinh ra và lớn lên ở đâu? Nơi bạn sinh ra có gì làm bạn nhớ mãi? Còn nơi mình sinh ra và lớn lên có một mùa mà...