Sức khỏe

Bệnh TÁO BÓN: Nguyên nhân và cách cải thiện tình trạng

Trong các bệnh lý về đường tiêu hóa thì bệnh táo bọn chiếm 17% dân số toàn cầu. Táo bón xảy ra ở mọi lứa tuổi, phụ nữ có tỷ...